DEED

استفاده مجدد از کمد تلوزیون

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط محمدياسين رستگار. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد از کمد تلوزیون، بازسازی کمد تلویزیون، استفاده مجدد از کنسول تلویزیون بازسازی شده و ایده های بوفه بار قهوه را در اینجا مشاهده کنید.