DEED

کوسن قدیمی پرزدار

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام وثوقی. ایده‌هایی درباره‌ی کوسن قدیمی پرزدار، مبلمان اتاق خواب کهنه کاری شده و پرده های وینتیج گاردینن را در اینجا مشاهده کنید.