DEED

فضای کوچک استودیویی خلاقانه

۱۱۰ ایده، ذخیره شده توسط آراد کیهان. ایده‌هایی درباره‌ی فضای کوچک استودیویی خلاقانه، فضای مشترک استودیو، صندلی اداری کوچک و دکور استودیوی هنری را در اینجا مشاهده کنید.