DEED

تزئینات داخلی صنعتی

۵۷ ایده، ذخیره شده توسط محمدصدرا شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی تزئینات داخلی صنعتی، رنگ‌های داخلی به سبک کرفتسمن، داخلی صنعتگر و داخلی صنعتگر بازسازی شده را در اینجا مشاهده کنید.