DEED

ایده های روشنایی در فضای باز

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آرتين یوسفی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های روشنایی در فضای باز، ایده های روشنایی ایوان، نورپردازی باغ در فضای باز و روشنایی بیرون ساختمان را در اینجا مشاهده کنید.