DEED

نقشه های ساده کلبه

۷۳ ایده، ذخیره شده توسط آتنا فراهانی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های ساده کلبه و پروژه‌های ساده در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.