سربند درب کهنه کاری شده

۸۲ ایده ، ذخیره شده توسط اميرحسين ناصری

ایده‌هایی درباره‌ی سربند درب کهنه کاری شده، تاج تخت مدل درب چوبی، استفاده از درب های قدیمی و با درهای قدیمی چه باید کرد را در اینجا مشاهده کنید.