DEED

پیشخوان بتنی روی کاشی

۷۶ ایده، ذخیره شده توسط مريم جاوید. ایده‌هایی درباره‌ی پیشخوان بتنی روی کاشی، میزهای بتونی، میزهای بتونی رنگ شده و پیشخوان بتنی تیره رنگ را در اینجا مشاهده کنید.