DEED

استفاده دوباره از پنجره های قدیمی

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط ايليا عابدی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده دوباره از پنجره های قدیمی، پنجره های تغییر کاربری داده شده، کاردستی های پنجره قدیمی و دکور شیشه پنجره را در اینجا مشاهده کنید.