DEED

بازسازی مبلمان قدیمی

۸۶ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد وکیلی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی مبلمان قدیمی، دکوراسیون قدیمی وارونه، طرح های مبلمان به سبک وینتیج و بازسازي دراور را در اینجا مشاهده کنید.