نظم دهنده پارچه

۳۷ ایده ، ذخیره شده توسط محمدياسين علوی

ایده‌هایی درباره‌ی نظم دهنده پارچه، ایده های ذخیره سازی پارچه، راه‌حل ذخیره سازی پارچه و نظم دهنده اتاق ملحفه را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید