DEED

ذخیره سازی و سازماندهی

۷۵ ایده، ذخیره شده توسط محمدجواد رادش. ایده‌هایی درباره‌ی ذخیره سازی و سازماندهی، نظم دهنده و کمد آشپزخانه، قفسه های نظم دهنده و نظم دهنده کمد حمام را در اینجا مشاهده کنید.