DEED

ساختن یک دیوار سنگی

۷۵ ایده، ذخیره شده توسط حلما فتاحی. ایده‌هایی درباره‌ی ساختن یک دیوار سنگی، نمای بیرونی دیوار سنگی، پنجره های خانه سنگی و دیوار سنگی نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.