DEED

قبل و بعد از رنگ آمیزی آجر شومینه

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط نورا شریف. ایده‌هایی درباره‌ی قبل و بعد از رنگ آمیزی آجر شومینه، قبل و بعد از رنگ آمیزی شومینه آجری، شومینه آجری رنگ شده خودساز و سفید کردن شومینه آجری را در اینجا مشاهده کنید.