DEED

ایوان پشتی سرپوشیده

۱۰۵ ایده، ذخیره شده توسط فریده چشم آذر. ایده‌هایی درباره‌ی ایوان پشتی سرپوشیده، ایوان سر پوشیده، سقف ایوان چوبی و سایه بان پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.