الاچیق درختی

۳۶ ایده ، ذخیره شده توسط اميرعباس عبادی

ایده‌هایی درباره‌ی الاچیق درختی، قلعه درختی دست ساز، کلبه های درختی بچه ها و کلبه چوبی مخصوص بازی کودکان را در اینجا مشاهده کنید.