DEED

تیرک های مخصوص چراغ های بیرونی

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط طاها وثوقی. ایده‌هایی درباره‌ی تیرک های مخصوص چراغ های بیرونی، ریسه های آویز نوری فضای باز، نور پردازی باغ و چراغ های رشته ای پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.