آویز روشنایی ساحلی

۸۹ ایده ، ذخیره شده توسط زينب شریفی

ایده‌هایی درباره‌ی آویز روشنایی ساحلی، چراغ آویز بوهو، چراغ آویز حصیری و طراحی آشپزخانه سفید را در اینجا مشاهده کنید.