DEED

اپوکسی روی میز بتونی

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط پارسا گنجی. ایده‌هایی درباره‌ی اپوکسی روی میز بتونی، میزهای بتونی اپوکسی، کف های بتونی رنگی و رنگ اپوکسی برای کف را در اینجا مشاهده کنید.