نرده طنابی

۸۴ ایده ، ذخیره شده توسط محمدپارسا مقدم

ایده‌هایی درباره‌ی نرده طنابی و ایده های پله های داخلی بین دو طبقه را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید