DEED

تغییر کاربری کرکره ها

۹۴ ایده، ذخیره شده توسط مهدی شجاعی. ایده‌هایی درباره‌ی تغییر کاربری کرکره ها، دکور چوبی دیوار، دکوراسیون کرکره های قدیمی و دکوراسیون بازسازی درب های کرکره را در اینجا مشاهده کنید.