DEED

راه پله مارپیچ قدیمی

۱۰۹ ایده، ذخیره شده توسط ديانا علوی. ایده‌هایی درباره‌ی راه پله مارپیچ قدیمی، راه پله مارپیچ به اتاق زیر شیروانی، طراحی راه پله مارپیچ و راه پله مارپیچی محصور را در اینجا مشاهده کنید.