DEED

تشک دار کردن تاج تخت

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط عليرضا تقوی. ایده‌هایی درباره‌ی تشک دار کردن تاج تخت، تعويض روكش تاج تخت، نحوه ساخت تاج تخت دکمه دار و روکش تاج تخت ساده را در اینجا مشاهده کنید.