DEED

نقشه های آلونک ابزار

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی فراهانی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های آلونک ابزار، ذخیره سازی آلونک کوچک، طرح های سوله در فضای باز و طرح های چارچوب یک آلونک را در اینجا مشاهده کنید.