آجر اکسپوز در طبقه زیرزمین

۱۱۳ ایده ، ذخیره شده توسط سارا قادری

ایده‌هایی درباره‌ی آجر اکسپوز در طبقه زیرزمین، راه پله آجری در معرض دید، راهرو آجری و طاق آجری در معرض دید را در اینجا مشاهده کنید.