DEED

مبلمان قدیمی مرمت شده

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط نفس مختاری. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان قدیمی مرمت شده، بازسازی مبلمان سبک وینتج مدرن، بازسازی اثاثیه قدیمی و مبلمان قدیمی نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.