فضای بیرونی مدرسه

۳۸ ایده ، ذخیره شده توسط هلما فرهمند

ایده‌هایی درباره‌ی فضای بیرونی مدرسه، زمین بازی کودکان در فضای باز، زمین بازی مدرسه در طبیعت و آشپزخانه اسباب بازی در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.