DEED

دکوراسیون منزل دهه ۷۰

۱۱۳ ایده، ذخیره شده توسط مائده عباسی. ایده‌هایی درباره‌ی دکوراسیون منزل دهه ۷۰، دکوراسیون خانه دهه 70، آشپزخانه‌های سبک رترو دهه ۷۰ و فضای داخلی سبک بوهو دهه 70 را در اینجا مشاهده کنید.