مسیر پیاده سنگی آبی

۴۶ ایده ، ذخیره شده توسط اميرحسين حیدری

ایده‌هایی درباره‌ی مسیر پیاده سنگی آبی، پیاده راه سنگی و گردشگاه سنگفرش شده را در اینجا مشاهده کنید.