DEED

نیم‌طبقه بالای آشپزخانه

۷۴ ایده، ذخیره شده توسط محيا میلانی. ایده‌هایی درباره‌ی نیم‌طبقه بالای آشپزخانه، آشپزخانه های باز، اتاق بالای آشپزخانه و طراحی خانه نیم‌ طبقه را در اینجا مشاهده کنید.