DEED

الگوی دیوار سنگی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط مريم جوادی. ایده‌هایی درباره‌ی الگوی دیوار سنگی، دیوار موزاییکی سنگی، دیوار سنگی و کاشی کف سرامیکی را در اینجا مشاهده کنید.