DEED

شومینه بلند مدرن

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام وثوقی. ایده‌هایی درباره‌ی شومینه بلند مدرن، تغییر شکل شومینه بلند، شومینه سنگی بلند و شومینه خطی را در اینجا مشاهده کنید.