DEED

رنگ کردن تخته های کف

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط ساميار طهماسبی. ایده‌هایی درباره‌ی رنگ کردن تخته های کف، کف تخته ای چند لایه ای رنگ شده، کف چوبی رنگ شده و فرش نقاشی شده روی کف را در اینجا مشاهده کنید.