DEED

سنگ مرمر طلایی کلکته

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط نفس ترابی. ایده‌هایی درباره‌ی سنگ مرمر طلایی کلکته و کاشی عربی بین کابینتی را در اینجا مشاهده کنید.