DEED

کمد دراور رنگی و منقوش

۴۷ ایده، ذخیره شده توسط آراد رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی کمد دراور رنگی و منقوش، کمد نقاشی شده عتیقه، بازسازی کمد و کشو و نقاشی با گچ برروی گنجه را در اینجا مشاهده کنید.