DEED

کاشی مترو مربعی شکل

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی نظری. ایده‌هایی درباره‌ی کاشی مترو مربعی شکل، الگوهای کاشی مترو، کاشی شومینه راه راه و کاشی دست ساز را در اینجا مشاهده کنید.