DEED

کمدهای مبلمان قدیمی

۱۰۷ ایده، ذخیره شده توسط هليا کیانفر. ایده‌هایی درباره‌ی کمدهای مبلمان قدیمی، اساسیه قدیمی و عتیقه، نحوه رنگامیزی مبلمان قدیمی و اثاثیه قدیمی نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.