DEED

اتاق رسانه های اداری

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط سارا زمانی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق رسانه های اداری، رنگ آمیزی های اتاق رسانه، اتاق رسانه سیاه و کمد اتاق رسانه را در اینجا مشاهده کنید.