DEED

تاج تخت تودوزی شده ساده

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط طاها آژند. ایده‌هایی درباره‌ی تاج تخت تودوزی شده ساده، نحوه تمیز کردن تاج تخت روکش دار تکمه ای، دیوار بالای تخت خواب روکش دار شده و پنل های تاج تخت روکش دار را در اینجا مشاهده کنید.