پرده بامبو

۶۷ ایده ، ذخیره شده توسط سدنا کرمی

ایده‌هایی درباره‌ی پرده بامبو، سایبان های پنجره بافته شده رومی و آستر حصیری پرده های بامبو را در اینجا مشاهده کنید.