DEED

چوب بازیافت شده

۶۰ ایده، ذخیره شده توسط محمدامين مهرابی. ایده‌هایی درباره‌ی چوب بازیافت شده، پروژه های چوبی در فضای باز، تاج تخت چوبی و طراحی بازیافت را در اینجا مشاهده کنید.