DEED

اثاثیه نقاشی شده با رنگ روشن

۶۰ ایده، ذخیره شده توسط پرهام مجد. ایده‌هایی درباره‌ی اثاثیه نقاشی شده با رنگ روشن، مبلمان رنگ شده به شکل نامتعارف و مبلمان قدیمی بوهمی را در اینجا مشاهده کنید.