DEED

دکوراسیون راهروی بزرگ

۱۰۵ ایده، ذخیره شده توسط كارن امیدی. ایده‌هایی درباره‌ی دکوراسیون راهروی بزرگ، پنجره های خانه بزرگ، دکور راهروی سنتی و پلکان شیک و قشنگ را در اینجا مشاهده کنید.