زهکش فاضلاب بزرگراه

۴۹ ایده ، ذخیره شده توسط محمدمهدی نیک پی

ایده‌هایی درباره‌ی زهکش فاضلاب بزرگراه، راه حل های زهکشی راه اختصاصی و ترمیم بتن ترک خورده را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید