DEED

درب شیشه‌ای با بافت راه‌راه

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط كارن رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی درب شیشه ای راه راه، درب شیشه ای قدیمی و درب شیشه ای هلالی را در اینجا مشاهده کنید.