DEED

کمدهای قدیمی رنگ و رو رفته

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط ابوالفضل شکری. ایده‌هایی درباره‌ی کمدهای قدیمی رنگ و رو رفته، کتابفروشی شیک، کمد لباس قدیمی و قفسه کوکینا را در اینجا مشاهده کنید.