DEED

نردبان های چوبی قدیمی

۷۲ ایده، ذخیره شده توسط رها حسنی. ایده‌هایی درباره‌ی نردبان های چوبی قدیمی، ایده های نردبان چوبی، نحوه ساخت نردبان چوبی و نردبان چوبی برای پارچه را در اینجا مشاهده کنید.