DEED

بازسازی راه پله مارپیچ

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط سهيل مهرابی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی راه پله مارپیچ، راه پله مارپیچی آهنی، ایده های انبار راه پله مارپیچ و پلکان مارپیچی سنگی را در اینجا مشاهده کنید.