DEED

کرکره درب فرانسوی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه مختاری. ایده‌هایی درباره‌ی کرکره درب فرانسوی، درپوش های فرانسوی، کرکره های درب پاسیو و درب های عتیقه فرانسه را در اینجا مشاهده کنید.