DEED

نحوه رنگ آمیزی کف بتونی

۴۹ ایده، ذخیره شده توسط علی فتاحی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه رنگ آمیزی کف بتونی، نحوه لکه گیری کف بتونی، کف نقاشی شده زیر زمین و کف بتونی رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.